Historiek

De afdeling werd gesticht in 1961 door Gaston Willems. Jos Pauwels, Frans De Bruyn en Jos De Borger waren de eerste bestuursleden. In 1968 kwam Marcel Pickup de rangen versterken en onder zijn voorzitterschap kwam er eindelijk een definitieve doorbraak.

Er stonden reeds veldlopen en stratenlopen op het programma. In het begin werd er zelfs gevraagd aan de atleten om 2 maal te lopen om zo de namiddag vol te krijgen. Alles verliep nog op een minder professionele wijze, zo werd er gestart met een houten klapper in plaats van met een startpistool.

Marcel kon rekenen op een sterk bestuur met Roger Crauwels als zijn secretaris, een taak die later nog verder zou worden uitgebouwd. Maria Mertens, Eddy De Beuckelaer, Ludo Goossens en Patrick Bogaert - om er maar enkele te noemen - waren eveneens lid van het bestuur.

Marcel Pickup stond 38 jaar aan het hoofd van de afdeling tot september 2002, hij gaf toen op 84 jarige leeftijd de fakkel over aan Paul Paulussen. Samen met het bestuur dat werd uitgebreid met Joan Van Halen en Jean Hermans, begon Paul aan de vernieuwing van de afdeling en dit leidde tot een verhoging van het aantal atleten tot meer dan 2000. De elektronische tijdsopname op pistemeetings deed zijn intrede, evenals de discipline ´Hockeybal´ voor de benjamins en pupillen.

Samen met zijn echtgenote Nicole Verdurmen en een sterk team van scheidsrechters met mensen als Robert Kluskens, Mon Baumans en Simonne Tuyaerts worden de wekelijkse wedstrijden in goede banen geleid.

In 2011 gaf Paul Paulussen de voorzittershamer door aan Luc Bastenie , bij het afscheid van Paul als voorzitter werd hij op de aflossingswedstrijd van Walo gehuldigd voor zijn inzet als voorzitter. Ook zijn echtgenote Nicole werd in de hulde betrokken , want achter iedere sterke man staat nog een sterkere vrouw.

De ploeg waarmee Paul begon is natuurlijk veranderd , er zijn mensen bijgekomen in het bestuur en op het secretariaat , er zijn mensen die gestopt zijn. Voor de samenstelling van de huidige ploeg verwijs ik naar item ´bestuur ´.